Designed by MotorTechna.cz
Copyright © 2011 by "MotorTechna.cz"
All Rights reserved
MotorTechna BRNO
 
•  Informace pro prodávající

    Příjezd:

•  vjezd bránou č. 10  -  GPS souřadnice:     49°11'27.99"N; 16°34'14.08"E
•  pátek od 16 do 21 hod.
•  sobota od 6 hod.
•  V době od pátku 21 hod. do soboty do 6 hod. nebude umožněn vjezd do areálu BVV.

   Odjezd:

•  Odjezd bude prodávajících umožněn až po 14 hod.

  Objednávka plochy

V případě vašeho zájmu o účast na Tradiční MotorTechně Brno vyplňte přiloženou
objednávku.           
Na základě vaší objednávky dostanete bližší informace včetně poštovní poukázky pro uhrazení poplatku, ten můžete uhradit dle variabilního symbolu i převodem z účtu. Úhradu neposílejte v hotovosti v dopisu.

•  Vaše objednávka bude závazná po uhrazení poplatků, nejpozději však do 15. 2 (15.9.)
•  Včasným objednáním ušetříte na poplatcích.

Nejpozději 14 dní před konáním MotorTechny obdržíte potvrzení objednávky se vstupenkami, průjezdní kartou a vyznačením vám přidělené plochy.

Občerstevení je zajištěno ve stáncích na výstavišti. Individuální prodej potravin a nápojů je zakázán.


Veteran Automoto Club Brno
MotorTechna 2015
04. 04. 2015

31. 10. 2015
MotorTechna BRNO
Jarní Motortechna 4.4.2015 - Podzimní Motortechna 31.10.2015
Cena v Kč Předem Na místě
  Pavilon    
prostor 2 x 2,5 m  200,- 300,-
  Volná plocha    
prostor 20 m2 (4 x 5m) 300,- 500,-
+10 m2 (2 x 5m) pouze k základní ploše 20m2 150,- 300,-
  Vstupenka pro prodejce 50,- 130,-
  Vjezd pro prodejce 50,- 100,-